Pokerskolen

Pokerskolen

S&G 05 - Sluttfasen

Spille Sit&GoOpprettet av Knut Stian Olsen 01 okt., 2012 12:16:56
Sluttfasen kalles gjerne for “push or fold” på grunn av måten man spiller på her i denne fasen. Og denne fasen skal vi nå bli litt bedre kjent med. Du har nå ikke mer enn maks 13 ganger antall storeblinde i sjetonger. Og en enkel tommelfingerregel her sier at hvis du kan vinne eller tape mer enn 13 storeblinds i en runde er du ikke kommet helt til Sluttfasen riktig enda.

Men når du nå endelig er der og du har færre sjetonger enn de 13 storeblindene er det at du blir nødt til å bestemme deg for om du vil gå all in eller kaste hånden før flop. I Sluttfasen av spillet har du i grunn kun to alternativer til din rådighet. Enten går du all in før floppen (pusher) eller du går ut av den runden (folder). Dette er ikke nødvendigvis så enkelt som det kan høres ut som for det er litt du må ta hensyn til her også. Det er svært viktig hvor mye sjetonger du har igjen i forhold til dine opponenter. Det er nemlig slik at jo færre sjetonger du har dessto oftere er det du skal gå all in.

Men dette er også situasjonsbetinget og da tenker jeg selvsagt på hva din hånd kan fortelle deg, om det har blitt høynet før det kom til din tur. Har det blitt høynet før deg skal du være svært så restriktiv mot det å gå all in. Vi skal ikke se på starthender her i Sluttfasen, det er for situasjonsbestemt så starthender betyr ikke fult så mye lenger. Det er “push or fold” som gjelder nå og det er kun en måte å lære dette på - å spille mye selv.

Vi har sett at hver av de tre fasene i S&G-turneringsspill har sin egen strategi men jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men det er kun strategier før flop vi har vært innom til nå. I de neste innleggene skal vi ta for oss spillet etter floppen og det er der det begynner å bli moro og ikke minst psykologisk. Den største forskjellen mellom S&G og andre former for poker er det faktum at det er ikke om å få flest mulig sjetonger i turneringsspill. Hvis du derimot sitter i et cash game er det alltid om å gjøre å spille slik at det gir mest mulig avkastning av hver eneste hånd du spiller mens det i et turneringsspill er viktigere å fortsette med å være med i turneringen så lenge som mulig for å oppnå så høy rangering som mulig.

Dette er faktisk slik at svært mange pokerspillere har problemer med å forstå denne forskjellen mellom å spille med sjetonger i en turnering og penger i et cash game. For det er nemlig ikke om å gjøre å ta de største pottene så fort som mulig (gjelder særlig i de to første fasene av et turneringsspill). De tviholder derfor alt for lenge på en god hånd og pusher sine sjetonger inn i potten og håper på det beste. I et cash game er kanskje dette de riktige tingenene å gjøre i forhold til bankroll og osv (vi kommer til cash game senere) men dette vil kunne være særdeles katastrofalt i en turnering hvor du risikerer å bli slått ut tidlig. Turneringsspill er kort og godt en helt annen form for poker hvor det er egne regler som gjelder hvis man vil lykkes i det lange løp som turneringsspiller.
  • Kommentarer(0)//pokerskole.minmening.net/#post9

S&G 04 - Starthender i den midtre fasen

Spille Sit&GoOpprettet av Knut Stian Olsen 16 sep., 2012 04:25:17
Den midtre fasen av en S&G-turnering starter når antallet sjetonger du sitter igjen med er lavere enn 24 ganger storeblind og den ender når antallet sjetonger du sitter med faller under 13 ganger storeblind.

Hvis du nå sitter i den midtre fasen og har 24 storeblind eller mindre igjen og du fortsatt har mer sjetonger enn 13 ganger storeblind er det litt andre regler som gjelder for starthendene enn det vi så på sist i den tidlige fasen. Strategien her i den midtre fasen er nemlig å spille atskillig færre hender enn i den tidlige fasen og i tillegg er det et par andre trekk som gjør seg gjeldende her nemlig å stjele blind og å stjele høyninger men det er noe som jeg kommer tilbake til i de neste artiklene.


Men vi skal altså se på starthendene for den midtre fasen og de ser slik ut:

AA/KK
Hvis ingen høyner foran deg så høyner du uansett hvilken posisjon du har men hvis en eller flere høyner foran deg går du all in med disse kortene på hånden.

AK/QQ/JJ
Om ingen høyner før deg så høyner du men hvis kun en høyner før deg da går du all in. Hvis det derimot er mer enn en høyning foran deg så kaster du kortene, dette gjelder også uansett hvilken posisjon du har ved bordet.

AQ/TT
Sitter du i en tidlig posisjon og får disse kortene så kaster du deg uansett, sitter du i den midtre eller sen posisjon så høyner du hvis ingen her har høynet før deg. Hvis det er en eller flere høyninger før deg så kaster du deg.

Ved alle lavere kombinasjoner av kort du får på hånden enn disse jeg har vist til her skal du alltid kaste kortene. Som du kan se så kaster vi alle de lavere parene som vi spilte på i den tidlige fasen av S&G-turneringen og årsaken til det er at du ikke lenger kan spille de lønnsomt ved å bare se floppen. Du vil i snitt tape mer enn du kan tjene på å spille de lavere parene i den midtre fasen fordi her er blindene en god del høyere enn i den tidlige fasen.


Bordposisjonene er med 9 spillere fremdeles slik:

Lille og store blind har plassene 1 og 2
tidlig posisjon er plassene 3 og 4
midtposisjonene er på plassene 5, 6 og 7
og sen posisjon er på plassene 8 og 9


  • Kommentarer(0)//pokerskole.minmening.net/#post8

S&G 03 - Starthender i den tidlige fasen

Spille Sit&GoOpprettet av Knut Stian Olsen 23 aug., 2012 02:27:10
Vi har sett at i en S&G-turnering går spillet igjennom tre ulike faser: Den tidlig fasen hvor blinds er lav i forhold de til relativt store sjetongstablene spillerne besitter, Den midtre fasen hvor blinds nå begynner å gjøre merkbare innhugg i antallet sjetonger og på Sluttfasen med svært høye blinds som kan radere ut alle dine sjetonger i løpet av en hånd eller to.

Du har kun ett mål i en S&G-turnering og det er å holde deg flytende så lenge som mulig og alle dine handlinger i spillet er for å forberede deg på finalen i turneringen, nemlig Sluttfasen. Det høres kanskje litt merkelig ut, men det er ikke et mål å vinne masse sjetonger så tidlig som mulig ei heller er det et mål å eliminere så mange som mulig av dine motstandere i en tidlig fase av en S&G-turnering.

I denne artikkelen om S&G-turneringer skal jeg vise dere hvilke starthender som er spillbare i den tidlige fasen og hvordan du skal spille dem for å sikre et så godt resultat som mulig uten å ta noen risiko og sjanser i denne fasen. Den tidlige fasen er når du har 24x storeblind eller mer i sjetonger.


I den tidlige fasen spiller du starthendene slik:

AA/KK
Din posisjon er hvor som helst og du har par i ess eller par med konger på hånden – Om ingen spillere eller maksimum en spiller raiser (høyner) foran deg så skal du re-raise men hvis flere enn en spiller raiser foran deg så går du all-in (satse alt)

QQ
Din bordplassering er i midtposisjon eller senere og du har par i damer på hånden - Om ingen eller maksimum en spiller raiser foran deg så re-raiser du men hvis flere enn en spillere foran deg raiser så kaster du kortene (folder)

AK
Din posisjon er i midtposisjon eller senere med et ess og en konge på hånden – Om ingen raiser foran deg så raiser du, hvis det er en som raiser foran deg så caller du (satser det samme som) men hvis det derimot er flere enn en som raiser foran deg så folder du (kaste kortene)

JJ/TT
Din bordplassering er i en tidlig posisjon med par i knekt eller tier-par og ingen raiser foran deg så caller du (ikke raise) Men er din bordplassering fra midtposisjon til en sen posisjon med det samme knekt- eller tier-paret på hånden så raiser du hvis ingen har raiset foran deg. Om det er en eller flere som raiser foran deg uansett posisjon så folder du med disse kortene på hånden.

AQ, AJ eller KQ
Din bordplassering er i en tidlig posisjon eller midtposisjon med kortene ess og dame, ess og knekt eller konge og dame og det er ingen som raiser foran deg så caller du mens du i sen posisjon raiser hvis ingen har raiset foran deg. Hvis en spiller raiser foran deg folder du uavhengig av hvilken posisjon du har.

99 til 22
Hvis ingen raiser foran deg så caller du uansett posisjon når du har fått fra par i to til nierpar på hånden men hvis det derimot raises foran deg så folder du uansett hvilken posisjon du har.


Bordposisjonen er som følger med 9-spillere:

Lille og store blind har plassene 1 og 2
tidlig posisjon er plassene 3 og 4
midtposisjonene er på plassene 5, 6 og 7
og sen posisjon er på plassene 8 og 9


  • Kommentarer(0)//pokerskole.minmening.net/#post7

S&G 02 - De tre fasene

Spille Sit&GoOpprettet av Knut Stian Olsen 20 aug., 2012 04:56:48
I en Sit&Go-turnering er det tre faser og disse er: 1. Den tidlige fasen, 2. Den midtre fasen og 3. Sluttfasen. De tre fasene kommer fra størrelsen på blinds, eller snarere antall sjetonger du har i forhold til storeblind. Jo høyere blinds er, jo mer vil strategien din endre seg.

1. Den tidlige fasen (du har mer en 24x big blinds i sjetonger)

Mens blindene er fortsatt liten, er du i fase 1 av Sit&Go-turneringen. Her i denne fasen av spillet vil du ikke ta noen unødvendig risiko men heller vente tålmodig på gode kort. Tålmodighet er det viktigste du må huske på i denne fasen av en Sit&Go-turnering.

2. Den midtre fasen (du har mellom 14 og 24x big blinds)

Når blindene stiger og utgjør en stadig større del av dine sjetonger er du på vei inn i fase to, den midtre fasen. Her spiller du mer aggressiv enn i den tidlige fasen men dog ikke for aggresivt.

3. Sluttfasen (du har mindre enn 14x big blinds i sjetonger)

Når blind blir så høy at det virkelig begynner å utgjøre en betydlig andel av dine sjetonger er du i sluttfasen og dette er den viktigste fasen i Sit&Go-turneringene. Her vil du enten gå all-in eller kaste kortene før floppen.

Strategien i de to første fasene har kun et formål og det er å få loset deg trygt vidre inn til sluttfasen og det er her at selve spillet begynner i Sit&Go-turneringen. Dette står i sterk motsetning til de fleste andre pokervariantene som for eksempel cash games og hvordan man så spiller strategisk i de tre fasene kommer vi til i de neste artiklene.


  • Kommentarer(0)//pokerskole.minmening.net/#post6

S&G 01 - Bankroll management

Spille Sit&GoOpprettet av Knut Stian Olsen 06 aug., 2012 08:42:03
Nå er det på tide å gå litt videre fra det helt elementære og vi begynner med Sit & Go turneringer (S&G). Det første vi må lære er hvordan håndtere pengene og saldoen på kontoen. Dette kalles Bankroll management og hva er så bankroll management?

For å lykkes med online S&G så holder det ikke å bare være en god spiller – du må også være din egen økonomisjef og revisor. Å kjøpe seg inn i en S&G-turnering er og blir en investering og du vil gjerne ha litt avkastning av din investeringen. I poker, kan dette oppnås gjennom bankroll management.

Bankroll management vil hjelpe deg til å bestemme hvor mye av dine pokerpenger du kan investere i en S&G-turnering for å finne den rette balansen mellom ditt ønske om å vinne store penger når du vinner og å samtidig unngå å miste store deler av dine pokerpenger de gangene du taper.

Du håper selvsagt på å vinne mye når du vinner, men samtidig så vil du jo ikke tape mye de gangene du taper. For å holde litt kontroll på dette kan du følge det som kalles for «2 prosent regelen". Dvs at du aldri kjøper deg inn i en Sit&Go-turnering for mer enn mer enn 2% av din bankroll (2% finner du ganske enkelt ved å dele det du har i bankrollen med 50)

Hvis du f.eks har mellom 50 og 100$ i bankroll så kan du kun kjøpe deg inn i en S&G-turnering som koster maksimum 1$. For å kjøpe deg inn i 2$ S&G må du ha 100$ eller mer og til en 2,5$ S&G må du minimum ha 125$.

Det er viktig å ha i bakhodet at du ikke bare vil øke din bankroll. Noen ganger vil du også måtte tåle tilbakeslag. Men hvis du løser tilbakeslagene på en smart måte, ved å flytte ned en grense (f.eks fra maks 2 til maks 1$ S&G) når man må, vil du ha mye større sjanse til å lykkes i det lange løp. Du kan ikke alltid vinne, uansett hvor god du er - du må akseptere tapene også som en del av spillet.


  • Kommentarer(0)//pokerskole.minmening.net/#post5