Pokerskolen

Pokerskolen

MTT 01 - Flerbordsturneringer

MultiTableTournament MTTOpprettet av Knut Stian Olsen 25 feb., 2013 06:14:28

I en MTT (flerbordsturnering) kjøper man et visst antall chips for å delta i turneringen og hvis du spiller bort alle dine chips er du slått ut av turneringen. Du kan kjøpe tilbake chips i et cash game når som helst hvis du har spilt bort dine chips, men du kan ikke gjøre det i en klassiske turnering. Unntaket er i en såkalt rebuy turneringer der de tillater deg å kjøpe flere sjetonger i en begrenset periode. Når denne fasen er over, vil du også ha blitt eliminert fra turneringen hvis du ikke har noen chips igjen.

Du kan ikke bare slutte å spille når du ikke har lyst til det lenger i en turnering heller. Du må fortsette å spille til du har blitt slått ut eller vunnet turneringen. Når du deltar i en turnering bør du derfor ta hensyn til at spillet kan pågå i lang tid. Fire eller fem timer er normal lengde av store turneringer, hvis du når så langt.

Den grunnleggende forskjellen mellom en MTT og en cash game er følgende: blinds i et cash game forblir alltid den samme. På grunn av dette, kan du vente lenge på gode starthender. I en MTT på den annen side, vil blinds øke etterhvert som turneringen skrider frem. Før eller senere blir du tvunget til å spille selv om din hånd ikke er særlig god.

Forholdet mellom dine chips og blinds er i konstant endring i en turnering. Det er derfor du må tilpasse spillet til skiftende omstendigheter i turneringen. I begynnelsen av en turnering spiller man på andre hender enn de man vil spille på et senere tidspunkt. En god turneringsspiller tilpasser seg ulike situasjoner og til de ulike fasene av turneringen.

Den tidlige fasen av en turnering er preget av små blinds og relativt store stabler med chips. Chipsene er fortsatt ganske jevnt fordelt og alle har omtrent samme mengde sjetonger. På grunn av relativt små blinds i forhold til dine chips, er det mye lettere å miste store potter enn å vinne dem. Man bør derfor spille spesielt stramt i denne fasen og unngå alle vanskelige beslutninger.

I den midtre og sene fasen øker blinds, mens antall chips blir relativt sett færre i forhold til blinds etter hvert som turneringen går fremover. Fordi mange spillere har blitt slått ut er det færre spillere som deler på flere sjetonger. Gjennomsnittlig sjetongstabel vokser og forskjellene mellom særlig store og særlig små stabler øker. Gjennomsnittlig antall chips er vanligvis bare 30-40 blinds.

Det er noen faser til i en MTT og man bør bruke ulike strategier avhengig av antall chips og i hvilken fase av spillet man befinner seg i. I de neste artiklene skal vi se nærmere på ulike strategier i de ulike fasene av MTT
  • Kommentarer(0)//pokerskole.minmening.net/#post10

S&G 05 - Sluttfasen

Spille Sit&GoOpprettet av Knut Stian Olsen 01 okt., 2012 12:16:56
Sluttfasen kalles gjerne for “push or fold” på grunn av måten man spiller på her i denne fasen. Og denne fasen skal vi nå bli litt bedre kjent med. Du har nå ikke mer enn maks 13 ganger antall storeblinde i sjetonger. Og en enkel tommelfingerregel her sier at hvis du kan vinne eller tape mer enn 13 storeblinds i en runde er du ikke kommet helt til Sluttfasen riktig enda.

Men når du nå endelig er der og du har færre sjetonger enn de 13 storeblindene er det at du blir nødt til å bestemme deg for om du vil gå all in eller kaste hånden før flop. I Sluttfasen av spillet har du i grunn kun to alternativer til din rådighet. Enten går du all in før floppen (pusher) eller du går ut av den runden (folder). Dette er ikke nødvendigvis så enkelt som det kan høres ut som for det er litt du må ta hensyn til her også. Det er svært viktig hvor mye sjetonger du har igjen i forhold til dine opponenter. Det er nemlig slik at jo færre sjetonger du har dessto oftere er det du skal gå all in.

Men dette er også situasjonsbetinget og da tenker jeg selvsagt på hva din hånd kan fortelle deg, om det har blitt høynet før det kom til din tur. Har det blitt høynet før deg skal du være svært så restriktiv mot det å gå all in. Vi skal ikke se på starthender her i Sluttfasen, det er for situasjonsbestemt så starthender betyr ikke fult så mye lenger. Det er “push or fold” som gjelder nå og det er kun en måte å lære dette på - å spille mye selv.

Vi har sett at hver av de tre fasene i S&G-turneringsspill har sin egen strategi men jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men det er kun strategier før flop vi har vært innom til nå. I de neste innleggene skal vi ta for oss spillet etter floppen og det er der det begynner å bli moro og ikke minst psykologisk. Den største forskjellen mellom S&G og andre former for poker er det faktum at det er ikke om å få flest mulig sjetonger i turneringsspill. Hvis du derimot sitter i et cash game er det alltid om å gjøre å spille slik at det gir mest mulig avkastning av hver eneste hånd du spiller mens det i et turneringsspill er viktigere å fortsette med å være med i turneringen så lenge som mulig for å oppnå så høy rangering som mulig.

Dette er faktisk slik at svært mange pokerspillere har problemer med å forstå denne forskjellen mellom å spille med sjetonger i en turnering og penger i et cash game. For det er nemlig ikke om å gjøre å ta de største pottene så fort som mulig (gjelder særlig i de to første fasene av et turneringsspill). De tviholder derfor alt for lenge på en god hånd og pusher sine sjetonger inn i potten og håper på det beste. I et cash game er kanskje dette de riktige tingenene å gjøre i forhold til bankroll og osv (vi kommer til cash game senere) men dette vil kunne være særdeles katastrofalt i en turnering hvor du risikerer å bli slått ut tidlig. Turneringsspill er kort og godt en helt annen form for poker hvor det er egne regler som gjelder hvis man vil lykkes i det lange løp som turneringsspiller.
  • Kommentarer(0)//pokerskole.minmening.net/#post9

S&G 04 - Starthender i den midtre fasen

Spille Sit&GoOpprettet av Knut Stian Olsen 16 sep., 2012 04:25:17
Den midtre fasen av en S&G-turnering starter når antallet sjetonger du sitter igjen med er lavere enn 24 ganger storeblind og den ender når antallet sjetonger du sitter med faller under 13 ganger storeblind.

Hvis du nå sitter i den midtre fasen og har 24 storeblind eller mindre igjen og du fortsatt har mer sjetonger enn 13 ganger storeblind er det litt andre regler som gjelder for starthendene enn det vi så på sist i den tidlige fasen. Strategien her i den midtre fasen er nemlig å spille atskillig færre hender enn i den tidlige fasen og i tillegg er det et par andre trekk som gjør seg gjeldende her nemlig å stjele blind og å stjele høyninger men det er noe som jeg kommer tilbake til i de neste artiklene.


Men vi skal altså se på starthendene for den midtre fasen og de ser slik ut:

AA/KK
Hvis ingen høyner foran deg så høyner du uansett hvilken posisjon du har men hvis en eller flere høyner foran deg går du all in med disse kortene på hånden.

AK/QQ/JJ
Om ingen høyner før deg så høyner du men hvis kun en høyner før deg da går du all in. Hvis det derimot er mer enn en høyning foran deg så kaster du kortene, dette gjelder også uansett hvilken posisjon du har ved bordet.

AQ/TT
Sitter du i en tidlig posisjon og får disse kortene så kaster du deg uansett, sitter du i den midtre eller sen posisjon så høyner du hvis ingen her har høynet før deg. Hvis det er en eller flere høyninger før deg så kaster du deg.

Ved alle lavere kombinasjoner av kort du får på hånden enn disse jeg har vist til her skal du alltid kaste kortene. Som du kan se så kaster vi alle de lavere parene som vi spilte på i den tidlige fasen av S&G-turneringen og årsaken til det er at du ikke lenger kan spille de lønnsomt ved å bare se floppen. Du vil i snitt tape mer enn du kan tjene på å spille de lavere parene i den midtre fasen fordi her er blindene en god del høyere enn i den tidlige fasen.


Bordposisjonene er med 9 spillere fremdeles slik:

Lille og store blind har plassene 1 og 2
tidlig posisjon er plassene 3 og 4
midtposisjonene er på plassene 5, 6 og 7
og sen posisjon er på plassene 8 og 9


  • Kommentarer(0)//pokerskole.minmening.net/#post8

S&G 03 - Starthender i den tidlige fasen

Spille Sit&GoOpprettet av Knut Stian Olsen 23 aug., 2012 02:27:10
Vi har sett at i en S&G-turnering går spillet igjennom tre ulike faser: Den tidlig fasen hvor blinds er lav i forhold de til relativt store sjetongstablene spillerne besitter, Den midtre fasen hvor blinds nå begynner å gjøre merkbare innhugg i antallet sjetonger og på Sluttfasen med svært høye blinds som kan radere ut alle dine sjetonger i løpet av en hånd eller to.

Du har kun ett mål i en S&G-turnering og det er å holde deg flytende så lenge som mulig og alle dine handlinger i spillet er for å forberede deg på finalen i turneringen, nemlig Sluttfasen. Det høres kanskje litt merkelig ut, men det er ikke et mål å vinne masse sjetonger så tidlig som mulig ei heller er det et mål å eliminere så mange som mulig av dine motstandere i en tidlig fase av en S&G-turnering.

I denne artikkelen om S&G-turneringer skal jeg vise dere hvilke starthender som er spillbare i den tidlige fasen og hvordan du skal spille dem for å sikre et så godt resultat som mulig uten å ta noen risiko og sjanser i denne fasen. Den tidlige fasen er når du har 24x storeblind eller mer i sjetonger.


I den tidlige fasen spiller du starthendene slik:

AA/KK
Din posisjon er hvor som helst og du har par i ess eller par med konger på hånden – Om ingen spillere eller maksimum en spiller raiser (høyner) foran deg så skal du re-raise men hvis flere enn en spiller raiser foran deg så går du all-in (satse alt)

QQ
Din bordplassering er i midtposisjon eller senere og du har par i damer på hånden - Om ingen eller maksimum en spiller raiser foran deg så re-raiser du men hvis flere enn en spillere foran deg raiser så kaster du kortene (folder)

AK
Din posisjon er i midtposisjon eller senere med et ess og en konge på hånden – Om ingen raiser foran deg så raiser du, hvis det er en som raiser foran deg så caller du (satser det samme som) men hvis det derimot er flere enn en som raiser foran deg så folder du (kaste kortene)

JJ/TT
Din bordplassering er i en tidlig posisjon med par i knekt eller tier-par og ingen raiser foran deg så caller du (ikke raise) Men er din bordplassering fra midtposisjon til en sen posisjon med det samme knekt- eller tier-paret på hånden så raiser du hvis ingen har raiset foran deg. Om det er en eller flere som raiser foran deg uansett posisjon så folder du med disse kortene på hånden.

AQ, AJ eller KQ
Din bordplassering er i en tidlig posisjon eller midtposisjon med kortene ess og dame, ess og knekt eller konge og dame og det er ingen som raiser foran deg så caller du mens du i sen posisjon raiser hvis ingen har raiset foran deg. Hvis en spiller raiser foran deg folder du uavhengig av hvilken posisjon du har.

99 til 22
Hvis ingen raiser foran deg så caller du uansett posisjon når du har fått fra par i to til nierpar på hånden men hvis det derimot raises foran deg så folder du uansett hvilken posisjon du har.


Bordposisjonen er som følger med 9-spillere:

Lille og store blind har plassene 1 og 2
tidlig posisjon er plassene 3 og 4
midtposisjonene er på plassene 5, 6 og 7
og sen posisjon er på plassene 8 og 9


  • Kommentarer(0)//pokerskole.minmening.net/#post7

S&G 02 - De tre fasene

Spille Sit&GoOpprettet av Knut Stian Olsen 20 aug., 2012 04:56:48
I en Sit&Go-turnering er det tre faser og disse er: 1. Den tidlige fasen, 2. Den midtre fasen og 3. Sluttfasen. De tre fasene kommer fra størrelsen på blinds, eller snarere antall sjetonger du har i forhold til storeblind. Jo høyere blinds er, jo mer vil strategien din endre seg.

1. Den tidlige fasen (du har mer en 24x big blinds i sjetonger)

Mens blindene er fortsatt liten, er du i fase 1 av Sit&Go-turneringen. Her i denne fasen av spillet vil du ikke ta noen unødvendig risiko men heller vente tålmodig på gode kort. Tålmodighet er det viktigste du må huske på i denne fasen av en Sit&Go-turnering.

2. Den midtre fasen (du har mellom 14 og 24x big blinds)

Når blindene stiger og utgjør en stadig større del av dine sjetonger er du på vei inn i fase to, den midtre fasen. Her spiller du mer aggressiv enn i den tidlige fasen men dog ikke for aggresivt.

3. Sluttfasen (du har mindre enn 14x big blinds i sjetonger)

Når blind blir så høy at det virkelig begynner å utgjøre en betydlig andel av dine sjetonger er du i sluttfasen og dette er den viktigste fasen i Sit&Go-turneringene. Her vil du enten gå all-in eller kaste kortene før floppen.

Strategien i de to første fasene har kun et formål og det er å få loset deg trygt vidre inn til sluttfasen og det er her at selve spillet begynner i Sit&Go-turneringen. Dette står i sterk motsetning til de fleste andre pokervariantene som for eksempel cash games og hvordan man så spiller strategisk i de tre fasene kommer vi til i de neste artiklene.


  • Kommentarer(0)//pokerskole.minmening.net/#post6

S&G 01 - Bankroll management

Spille Sit&GoOpprettet av Knut Stian Olsen 06 aug., 2012 08:42:03
Nå er det på tide å gå litt videre fra det helt elementære og vi begynner med Sit & Go turneringer (S&G). Det første vi må lære er hvordan håndtere pengene og saldoen på kontoen. Dette kalles Bankroll management og hva er så bankroll management?

For å lykkes med online S&G så holder det ikke å bare være en god spiller – du må også være din egen økonomisjef og revisor. Å kjøpe seg inn i en S&G-turnering er og blir en investering og du vil gjerne ha litt avkastning av din investeringen. I poker, kan dette oppnås gjennom bankroll management.

Bankroll management vil hjelpe deg til å bestemme hvor mye av dine pokerpenger du kan investere i en S&G-turnering for å finne den rette balansen mellom ditt ønske om å vinne store penger når du vinner og å samtidig unngå å miste store deler av dine pokerpenger de gangene du taper.

Du håper selvsagt på å vinne mye når du vinner, men samtidig så vil du jo ikke tape mye de gangene du taper. For å holde litt kontroll på dette kan du følge det som kalles for «2 prosent regelen". Dvs at du aldri kjøper deg inn i en Sit&Go-turnering for mer enn mer enn 2% av din bankroll (2% finner du ganske enkelt ved å dele det du har i bankrollen med 50)

Hvis du f.eks har mellom 50 og 100$ i bankroll så kan du kun kjøpe deg inn i en S&G-turnering som koster maksimum 1$. For å kjøpe deg inn i 2$ S&G må du ha 100$ eller mer og til en 2,5$ S&G må du minimum ha 125$.

Det er viktig å ha i bakhodet at du ikke bare vil øke din bankroll. Noen ganger vil du også måtte tåle tilbakeslag. Men hvis du løser tilbakeslagene på en smart måte, ved å flytte ned en grense (f.eks fra maks 2 til maks 1$ S&G) når man må, vil du ha mye større sjanse til å lykkes i det lange løp. Du kan ikke alltid vinne, uansett hvor god du er - du må akseptere tapene også som en del av spillet.


  • Kommentarer(0)//pokerskole.minmening.net/#post5

05 - Starthender

Fra bunnen avOpprettet av Knut Stian Olsen 31 juli, 2012 09:41:59
Den kanskje viktigste avgjørelsen du tar når du sitter og spiller er om du skal være med eller ikke når du har fått utdelt håndkortene dine. En liten huskeregel er at du bør spille færre hender enn dine motspillere. Det å lære seg hvilke hender som er spillbare eller ikke er noe man finner ut av etterhvert som man blir mer dreven og får mer erfaring,

Ikke glem at det koster penger for å se de tre første kortene (flopen). Det koster alltid minst 1x storeblind og for å vinne over tid må man prøve å ikke sløse bort penger på starthender som ikke er gode nok. Ikke vær nysgjerrig - selv om det kan være fristende å spille på QJ i ulike farger så bør man helst kaste disse kortene.

Jeg har laget en liten oversikt over hvilke hender som er gode starthender.

Disse starthendene er svært gode: AA, KK, QQ, AK, JJ, AQ og TT

Disse er også ganske gode hvis de opererer i samme farge: AJ, KQ, QJ, JT, T9 og Ax

Også disse vurderes som gode 99, 88 og 77

Alt annet skal du normalt ikke satse dine penger på, men som nesten alltid ellers så finnes det visse unntak og det kommer jeg tilbake til senere.


  • Kommentarer(0)//pokerskole.minmening.net/#post4

04 - Rangering av hendene

Fra bunnen avOpprettet av Knut Stian Olsen 30 juli, 2012 01:38:47

For å kunne vinne i Texas Hold 'Em må du mestre spillet. Man kan selvsagt ha litt flaks innimellom når man spiller, men i lengden handler det om kunnskap hvis man vil vinne. Å lære hvordan man bedømmer sine kort, kalkulere sannsynligheter ved de ulike scenariene og ikke minst lære å lese motstandernes handlinger, er å investere i en stadig økende bankroll.

Det første man må lære seg om spillets gang i poker er hvilke kort og kombinasjoner av disse som har høyest verdi. Vi starter på topp og jobber oss nedover til bunnen av listen. Dette er det helt grunnleggende man trenger å vite for å spille poker men det blir mer avansert senere i denne serien.

Royal Straight Flush – straight med alle kortene i samme farge fra Tier og opp til Ess.

Straight Flush – straight med alle kortene i samme farge

Fire like – Er selvforklarende :) men hvis flere spillere har fire like er det spilleren med det høyeste femte og siste kortet som vinner. Er også de kortene like deles potten.

Hus – Et par og tre like i den samme hånden. Om det er flere spillere som også sitter med hus er det spilleren med de høyeste tre like kortene som vinner og hvis de er like så vinner den med det høyeste paret

Flush – Flush er alle fem kortene i samme farge. Har flere spillere flush er det flushen med det høyeste kortet som vinner, og er det flere spillere om flushen som har like toppkort er det det neste kortet som blir avgjørende osv osv.

Straight – Dersom flere spillere har straight vinner den som har straighten med det høyeste kortet.

Tress – dersom flere spillere har samme tress vinner den med det høyeste kortet utenfor tressen. Er dette også likt sammenlignes det siste kortet.

To par – Om det er flere spillere med to par vinner den spilleren som har det høyeste paret. Dersom det høyeste paret er likt vinner den med det høyeste andre paret og er disse parene også like så er det høyeste kortet parene som vinner.

Et par – dersom flere spillere har likeverdige par vinner den med høyeste kort ved siden av paret. Dersom dette er likt sammenlignes nest høyeste kort osv.

Høyeste kort – høyeste kort vinner. Dersom dette er likt sammenlignes nest høyeste kort osv.  • Kommentarer(0)//pokerskole.minmening.net/#post3

03 - Utdeling av kort og satsing

Fra bunnen avOpprettet av Knut Stian Olsen 27 juli, 2012 18:53:53
For å starte får hver spiller 2 "håndkort" eller "pocket cards" på godt norsk. Disse to kortene tildeles med bildesiden ned og nå er det duket for første runde med innsatser og spilleren til venstre for store blind åpner ballet.

Etter første runde med innsatser deles det ut 3 felleskort (flop) med bildesiden opp og en ny runde med satsing kan begynne. Deretter følger et felleskort til (street) med påfølgende satsing før det siste felleskortet (river) blir lagt på bordet og siste runde med satsing kan begynne.

I Texas Hold 'Em er det fire runder med satsing som henger sammen med utdeling av nye kort. Spillere kan velge å syne (call) noe som betyr å satse samme sum som høyeste innsats på bordet eller han/hun kan høyne (raise) som vil si å satse mer slik at de andre spillerne må betale mer hvis de vil være med til neste runde eller så kan man kaste kortene (fold) og det gjør man hvis man tror ens egen hånd ikke er god nok til å slå sine motspilleres hender. Noen ganger har man også muligheten til å passe (check) som vil si å fortsette spillet uten å satse noe mer i potten.

Satsing kan være vanskelig å mestre fult ut i Texas Hold 'Em men det er der nøkkelen til suksess ligger og det kan lønne seg å bruke litt tid på å forbedre satsingssspillet sitt.


  • Kommentarer(0)//pokerskole.minmening.net/#post2

02 - Giver, knapp & blind

Fra bunnen avOpprettet av Knut Stian Olsen 23 juli, 2012 20:55:03
Hver runde med Texas hold 'em starter med en ny giver enn den forrige runden og giveren er alltid en av spillerne som sitter ved bordet. Den spilleren som har en knapp ofte merket med D (for dealer) foran seg er denne rundens giver. Når hånden er ferdigspilt og det er duket for en ny runde flytter knappen seg til nærmeste spiller til venstre og denne spilleren blir nå giver.

Det er viktig å vite hvem som er giver, for de to spillerne til venstre for giveren setter blindene. Blindene er en tvungen satsing som de to spillerne til venstre for giver må satse, blindene garanterer for at det er noe i potten hver eneste runde.

Det er alltid de to spillerne til venstre for giver/knappen som er blind. Spiller nr en etter giver setter lilleblind og nr to setter storeblind. Lilleblind er halvparten av storeblind og blindene må settes før giveren deler ut kortene.

Når blind er satt får hver spiller 2 kort på hånden (pocket cards) som bare den enkelte spiller kan se. Disse to kortene benyttes sammen med felleskortene som kommer på bordet til å lage en best mulig hånd.


  • Kommentarer(0)//pokerskole.minmening.net/#post1
Neste »